مقالات

Show all

2015

Mina Ahrari Masoumeh Zahernia, Javad Yazdi Jafar Vaez Ahmad Riahi

Adsorption of Carbon Dioxide with Different Orientations on Ni4M (M=Sc, and Y) Clusters Journal Article

International Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials, 4 (2), pp. 201-210, 2015, ISBN: 2251-8533.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: DFT

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *