مقالات

2017

Salman Esmaeili Hedyeh Tafreshi, Abbad Ghaderi Shila Yazdian Mustafa Aidin Ahmad Riahi

Separation and Preconcentration of Heavy Metals through Nanocomposites in Real Samples Journal Article

Research Journal of Topical and Cosmetic Sciences, 7 (1), pp. 220-225, 2017, ISBN: 2321-5844.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: copper ion

Sadegh Ebrahimi Shaghayegh Rahimi, Sobhan Ahrari Ahmad Riahi

Investigation of the competitive ability of Different Lentil in the Root Journal Article

International Research Journal of Applied and Basic Sciences , 5 (Special Issue), pp. 35-42, 2017, ISBN: 2251-838x.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: root

2016

Ali Sharifian Asgar Jafarzadeh, Sina Azodian Ahmad Zabetian Ahmad Riahi

The Application of the Silver Nanoparticles in Control of Arthropoda under Laboratory Conditions Journal Article

International Research Journal of Applied and Basic Sciences , 5 (2), pp. 226-233, 2016, ISBN: 2251-838x.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: Tetranychus urticae

2015

Mina Ahrari Masoumeh Zahernia, Javad Yazdi Jafar Vaez Ahmad Riahi

Adsorption of Carbon Dioxide with Different Orientations on Ni4M (M=Sc, and Y) Clusters Journal Article

International Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials, 4 (2), pp. 201-210, 2015, ISBN: 2251-8533.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: DFT

Sina Afshari Rahman Saeidi, Iman Yazdanpanah Saman Raofi Ahmad Riahi

The Study of Fluorescent Carbon Dots for Fabrication of Biocompatible Gelatin Nanomaterials Journal Article

International Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials, 4 (2), pp. 211-219, 2015, ISBN: 2251-8533.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: cell

Shahram Izadi Jafar Taghipour, Mohammad Sarramian Koohpayeh Laeya Ahmadi Ahmad Riahi

Salvia leriifolia leaf Powder and Review of its effects on Immunity Response Journal Article

International Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials, 4 (2), pp. 234-240, 2015, ISBN: 2251-8533.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: leaf

Javad Tashakori Ayeh Vahidi, Yadollah Jafarzadeh Abarghouei Sadegh Arbabi Ahmad Riahi

The Extraction of Cinnamon and its Antioxidant Effects of it on Free Radicals Journal Article

International Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials, 4 (2), pp. 300-306, 2015, ISBN: 2251-8533.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: cinnamon

2010

ایمان مبعلیان سیاوش خرسند,

بررسی اثرات درمانی سندرم پیش از قاعدگی در زنان توسط روغن گل مغربی Journal Article

mbrconf, 1 (1), pp. 1-11, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: .

محمد رضا جعفری سید مهدی رضایت,

درمان اختلال افسردگي توسط ترکیبات گیاهي همراه با فلوکستین Journal Article

mbrconf, 1 (1), pp. 12-19, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: .

سياوش فتاحی جواد یاحقی,

مطالعه اثر تیموکینون بر کانالهای کلسیمی سلول قلب موش صحرایی Journal Article

mbrconf, 1 (1), pp. 20-32, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: .

ژاله رضوانی علی یزدان خواه,

مطالعه اثر فيتو استروژنهای گياهان خانگی بر برانگيختگی در دوره یائسگی Journal Article

mbrconf, 1 (1), pp. 33-40, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: .

لیچایی, جواد

اثرات بهینه زیست محیطی کودهای بیولوژیک و ارگاتنیک بر حذف آفات گیاهی Journal Article

mbrconf, 1 (1), pp. 41-47, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: .

آناهیتا معتمدی سده جعفر قلی زاده,

اثرات نانوذرات نقره بر روی عفونت های تک یاخته لیشمانیا Journal Article

mbrconf, 1 (1), pp. 48-54, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: .

مینو جعفری رحمان احمدی,

بررسی مداخلات دارویی و سوء مصرف دارو در درمانگاههای شبانه روزی Journal Article

mbrconf, 1 (1), pp. 55-66, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: .

سید علیرضا حقیقت سولماز ریاحی,

مطالعه تومور خوش خیم استئوئید استئوما در استخوان کف پا Journal Article

mbrconf, 1 (1), pp. 67-71, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: .

ثریا گلکار احمد مستوفی,

مطالعه و تعیین مقاومت دارویی در بیماران با اسمیر خلط مثبت در حال درمان و روشهای کنترل سویه آن Journal Article

mbrconf, 1 (1), pp. 72-76, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: .

زاده, سمیرا عیسی

بهبود حساسیت تشخیص آنتی ژن سمی آنتی بادی از طریق نانوذره طلا Journal Article

mbrconf, 1 (1), pp. 77-82, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: .

سیاوش رهنما نقی جوزانی,

مطالعه متابولیسمی داروهای کاهند قند خون بر درمان زنان مبتلا به سندرم تخمدان Journal Article

mbrconf, 1 (1), pp. 83-91, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: .

زاده, سمیرا عیسی

کاربرد بیوسنسور مبتنی بر نانو ساختار پلی آنیلین برای تشخیص گلوکز و کلسترول Journal Article

mbrconf, 1 (1), pp. 92-99, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: .

.,

چکیده کنفرانس Journal Article

mbrconf, 1 (1), 2010.

Abstract | Links | BibTeX | برچسب‌ها: .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *