طراحی پوستر

با توجه به حجم زياد مقاله يا خلاصه مقاله های ارسال شده برای يک همايش و عدم امکان ارائة همة مقاله های تاييد شده از سوی هئيت داوران بصورت شفاهی, معمولاَ از نويسندگان مقاله خواسته مي شود که مقاله خود را در غالب پوستر در زمان مشخصی در همايش ارائه دهند. مقصود از اين گونه

ادامه مطلب

برنامه همایش

روز نام برنامه ساعت 3 آبان افتتاحیه 9-10 سخنرانی دکتر ریاحی 10-10:30 سخنرانی پروفسور فرهودی 10:30-11 پذیرایی 11-11:30 بازدید از پوستر 14-16 4 آبان سخنرانی دکتر کاوه اویسی 9:30-10 سخنرانی دکتر احمد رضایی 10-10:30 سخنرانی دکتر اسدالهی 10:30-11 پذیرایی 11-11:30 بازدید از پوستر 14-16 5 آبان سخنرانی دکتر حمید عبدی گودرزی 9:30-10 کارگاه زیست پزشکی

ادامه مطلب