نکات مهم در هنگام ثبت نام

پس از پرداخت هزینه شرکت در کنگره، نام کاربری و رمز عبور ارائه می گردد. شرکت در همایش بدون ارسال مقاله امکان پذیر است. ارسال مقاله در همایش رایگان است، هزینه اخذ شده بابت شرکت در همایش به صورت حضوری و غیر حضوری است و امکان ارسال مقاله تنها برای شرکت کنندگان در همایش میسر

ادامه مطلب

طراحی پوستر

با توجه به حجم زياد مقاله يا خلاصه مقاله های ارسال شده برای يک همايش و عدم امکان ارائة همة مقاله های تاييد شده از سوی هئيت داوران بصورت شفاهی, معمولاَ از نويسندگان مقاله خواسته مي شود که مقاله خود را در غالب پوستر در زمان مشخصی در همايش ارائه دهند. مقصود از اين گونه

ادامه مطلب