نکات مهم در هنگام ثبت نام

پس از پرداخت هزینه شرکت در کنگره، نام کاربری و رمز عبور ارائه می گردد. شرکت در همایش بدون ارسال مقاله امکان پذیر است. ارسال مقاله در همایش رایگان است، هزینه اخذ شده بابت شرکت در همایش به صورت حضوری و غیر حضوری است و امکان ارسال مقاله تنها برای شرکت کنندگان در همایش میسر

ادامه مطلب